[ Home ]
[ INSTALATIE GAZ ]
[ INSTALATIE APA ]
[ CENTRALA TERMICA ]
[ CONTACT ]
instalatii         INSTALATOR GAZE pentru UTILIZATORI CASNICI SI INDUSTRIALI
instalatii
 
 
 
 

SERVICII PRESTATE

- extinderi de instalatii gaze stradale si orasenesti;
- racordari ale consumatorilor la reteaua de gaze;
- intocmirea documentatiei in conformitate cu prevederile legale;
- proiectare instalatii gaze;
- avizare proiectelor de instalatii gaze;
- executie de instalatii gaze;
- punere in functiune a instalatiilor de gaze;
- garantie si post-garantie a instalatiilor de gaze.

 

 

 

INTREBARI FRECVENTE - CENTRALA TERMICA

1. Care este procedura de debransare de la reteaua de termoficare?                           - contact -  sus


- Debransarea se poate face pe toata perioada in care nu este furnizat agent termic. In vederea debransarii cel interesat va depune o cerere in acest sens la Asociatia de proprietari. Pentru blocurile contorizate este suficient acordul Asociatiei de proprietari pentru debransare, fara a fi necesara intocmirea Referatului tehnic de specialitate de catre furnizorul de energie termica. Pentru blocurile necontorizate, Asociatia de proprietari (sau persoana interesata) va solicita furnizorului de energie termica intocmirea Referatului tehnic de specialitate privind efectele modificarii instalatiei de incalzire comuna si propunerile privind repartizarea cheltuielilor pentru proprietatile din condominiu. Emiterea Referatului tehnic de specialitate este obligatorie pentru furnizorul de energie termica din moment ce debransarile individuale sunt permise. Furnizorul de energie termica nu poate refuza debransarea individuala a nici unui consumator, nici prin emiterea referatului, nici printr-un alt act separat. Orice utilizator de energie termica are dreptul sa solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 30 de zile calendaristice. Cu atat mai mult un utilizator din cadrul unui condominiu are dreptul sa solicite debransarea de la sistemul centralizat de termoficare din moment ce nici macar nu are incheiat un contract cu furnizorul. ReferatuI tehnic trebuie emis intr-un termen care sa permita debransarea in intervalul de 30 de zile aratat la punctul precedent. Pe baza Referatului tehnic emis de furnizorul de energie termica, Adunarea generala a Asociatiei de proprietari va hotari asupra efectelor modificarii si va stabili modul de inregistrare si repartizare a consumurilor, precum si de incasare a acestora. Prin urmare, Adunarea generala a Asociatiei de proprietari nu poate refuza debransarea individuala, ci poate doar hotari cu privire la efectele acestei debransari. Dupa hotararea Adunarii generale a Asociatiei de proprietari se poate trece la debransare. Debransarea poate fi executata de orice firma specializata, cu respectarea cerintelor din ReferatuI tehnic. Nu este necesar ca debransarea sa fie efectuata exclusiv de furnizorul de energie termica deoarece instalatiile comune de incalzire fac parte din condominiu si sunt proprietatea comuna a proprietarilor de apartamente. Modificarea acestora se poate face prin mijioacele si de catre prestatorii considerati adecvati de catre Adunarea generala a Asociatiei de proprietari. Verificarea debransarii se va face, de asemenea, de catre reprezentantii Asociatiei de proprietari care vor constata efectuarea lucrarii, cu consecinta repartizarii consumurilor in functie de hotararea Adunarii generale.

Prevederi

- Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de catre un expert tehnic atestat si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei. Aceste prevederi se aplica construcfiilor de orice categorie, instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate sau destinatie, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora. Utilizatorii de energie termica au obligatia de a nu modifica instalatiile de incalzire centrala aferente unui imobil condominial decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobata de catre distribuitorul/furnizorul de energie termica.

Precizari

- In vederea montarii unei centrale termice este absolut necesara debransarea totala (desfiintarea totala) de la fumizorul de energie termica, respectiv de la sistemul centralizat de incalzire. Debransarea presupune deci operatia de renuntare unilaterala la serviciile fumizorului de energie termica si nu vreo operatiune de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala sau alte modificari. Debransarea nu reprezinta o modificare a instalatiei de incalzire centrala aferenta unui imobil condominial, ci o eliminare totala a fumizorului de energie in sistem centralizat. Drept urmare, aceasta operatie apare ca rezultat al exprimarii dreptului de a alege in mod liber furnizorul de energie termica. Decizia de a aproba debransarea partiala sau totala a unor apartamente din bloc apartine Asociatiei de proprietari, furnizorul de energie termica neputand interveni in nici un fel in aceasta problema.

2. Care este procedura de instalare a unei centrale termice?                                      - contact -   sus

Pentru instalarea unei centrale termice trebuie sa parcurgeti urmatoarele etape:
- Daca sunteti racordat la un sistem centralizat de distributie a energiei termice trebuie sa faceti o cerere pentru debransare.
- Dupa ce ati rezolvat cu debransarea, trebuie sa aveti contorizare individuala, adica separare de gaz.
- Contactati o firma de gaze autorizata ANRGN (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale) pentru racordarea separata la instalatia de gaze naturale.
- Aveti nevoie de aprobare pentru cel de-al doilea foc (extindere centrala), pe care o obtineti prin cerere la Distrigaz.
- Va mai trebuie avize care atesta faptul ca nu aveti datorii la intretinere.

- Urmeaza alegerea unei centrale termice de la o firma autorizata ISCIR pentru comercializarea de centrale termice.
- In momentul achizitionarii centralei termice, vanzatorul este obligat sa va dea cartea centralei care trebuie sa contina: livret aparat, certificat de garantie, formular C1, autorizarea functionarii aparatului si procesul verbal de punere in functiune (PIF). De asemenea trebuie sa primiti cartea tehnica in limba romana si Avizul ISCIR. Certificatul de garantie se completeaza la magazin si se semneaza la domiciliu clientului, in momentul punerii in functiune al centralei. Garantia nu e valabila fara procesul verbal de punere in functiune.
- Urmeaza alegerea unei firme care sa monteze instalatia termica, o firma autorizata ISCIR pentru montaj. Este de preferat ca firma care va monteaza centrala sa fie aceeasi cu cea care v-a vandut-o, intrucat informatiile pe care le veti primi vor viza atat caracteristicile produsului, cat si cele legate de montaj.
- Incheiati contractul de executie a instalatiei.
- La finalizarea instalatiei de incalzire se va face punerea in functiune a centralei.

3. Care sunt conditiile pentru punerea in functiune a centralei?                                    - contact -   sus

- Proiectul de gaz avizat trebuie sa contina executia proiectului cu o firma autorizata de gaz, cu semnatura si stampila, in urma caruia se face receptia finala sub forma unui proces verbal de receptie prin care se autorizeaza deschiderea furnizarii de gaz
- Executia centralei cu o firma autorizata ISCIR pentru instalare
- Cereti numarul autorizatiei sau o copie

4. Cine poate autoriza functionarea centralei termice?                                                   - contact -   sus

- Autorizarea se face de catre o firma autorizata ISCIR pentru VTP (verificare tehnica periodica) contra-cost.

5. Care sunt actele necesare autorizarii functionarii centralei termice?                        - contact -  sus

- Proiect instalatie termica avizat IT si IS (instalatie termica si instalatie sanitara) de catre un verificator autorizat MLPTL
- Factura achizitie centrala termica
- Certificat de garantie centrala termica
- Manual de utilizare pentru centrala termica in limba romana
- Raportul de prima punere in functiune centrala termica (PIF)
- Aviz import ISCIR pentru centrala termica
- Declaratie de conformitate pentru instalatia de incalzire emis de catre firma montatoare autorizata ISCIR

6. Care sunt riscurile la care ma expun daca imi montez instalatia termica cu o persoana neautorizata?

- Certificatul de garantie nu este valabil
- Distrigaz are dreptul sa intrerupa alimentarea cu gaz

7. Cine este autorizat sa imi instaleze centrala?                                                           - contact -   sus

- Numai o firma de instalatori autorizata ISCIR pentru instalarea centralelor termice

8. In ce situatii are dreptul Distrigaz sa intrerupa furnizarea de gaze?                       - contact -  sus

- Cand nu exista proces verbal de receptie gaz
- Cand instalatia termica este executata de o firma sau persoana neautorizata
- Cand punerea in functiune a centralei este executata de o firma sau persoana neautorizata ISCIR

   
 
 
 
 
   
 
 
2003-2014 instalatii-apa-gaze.ro
Firma instalatii apa gaze Bucuresti